Grande Roma Cieplice


Strona internetowa z interaktywnym menu


Na potrzeby projektu wykorzystaliśmy identyfikację wizualną zaprojektowana przez naszego partnera Ad.Stuido reklamy. Przygotowaliśmy hasło reklamowe, które zostało zaadaptowane jako claim i wykorzystywane jest w większości materiałów marketingowych i przeprojektowanej identyfikacji wizualnej. Projektując szablon i mechanizmy strony kładliśmy nacisk na prostotę i użyteczność, głównym celem jest łatwe i szybkie odnalezienie dania i zamówienie go telefonicznie. Projektowanie rozpoczęliśmy od szablonu na urządzenia mobilne stosując podejście mobile first design starając się uzyskać jak najefektowniejszy wygląd strony przy pełnej użyteczności.


Zobacz projekt online